Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54324

Title: Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Hoàng, Xuân Tùng, Người hướng dẫn
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp;Hệ thống thư điện tử;Phần mềm HMAILSERVER
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54325

Title: Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103
Authors: Nguyễn, Hải Châu, Người hướng dẫn
Ninh, Hoài Anh
Keywords: Kỹ thuật phần mềm;Xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu;Kinh doanh thiết bị điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

The Index-based optical spatial modulation scheme in optical MIMO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34090

Title: The Index-based optical spatial modulation scheme in optical MIMO
Authors: Nguyen, N.-T.
Nguyen, Q.-T.
Nguyen, N.-H.
Keywords: Beamforming;Optical multiple input multiple output (O-MIMO);Optical spatial modulation;Visible light communications (VLC)
Issue Date: 2016
Publisher: IEEE Computer Society

The Perceived Value of Passive Animal Health Surveillance The Case of Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34092

Title: The Perceived Value of Passive Animal Health Surveillance The Case of Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam
Authors: Delabouglise, A.
Antoine-Moussiaux, N.
Phan, T.D., (...)
Salem, G.
Peyre, M.
Keywords: Acceptability;Economic evaluation;Highly pathogenic avian influenza;Infectious disease surveillance;Participatory epidemiology;Stated preference methods
Issue Date: 2016

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

THƠ CA CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC TÀY QUA CÁC THỜI KÌ LỊCH SỬ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/281

Title: THƠ CA CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC TÀY QUA CÁC THỜI KÌ LỊCH SỬ
Authors: Lâm, Tiến
Keywords: Thơ ca;Tày
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

MỘT VĂN BẢN VỀ SỰ KIỆN TIỂU ĐOÀN 3 LÍNH THÁI RA HÀNG BỘ ĐỘI TA Ở CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/282

Title: MỘT VĂN BẢN VỀ SỰ KIỆN TIỂU ĐOÀN 3 LÍNH THÁI RA HÀNG BỘ ĐỘI TA Ở CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ
Authors: Nguyễn Văn, Hoà
Keywords: Điện Biên Phủ;Lính Thái
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017